Het behouden van uw woning

Als je
ergens van houdt of als je het graag wilt behouden, dan is het van levensbelang
dat je het goed onderhoudt, zodat je er langer van kunt genieten. Dit geldt
voor allerlei dingen in het leven, zoals huisdieren, apparaten, vriendschappen
en relaties. Wat veel mensen echter niet weten is dat dit ook geldt voor woningen
en kantoren. De meeste mensen laten namelijk pas iets aan hun woning repareren
of vervangen indien het kapot is, echter kan men beter voorkomen dan reageren. Indien
u uw woning regelmatig wilt onderhouden dan is het raadzaam om een specialist
in te schakelen die een specifiek onderhoudsplan kan opstellen voor uw woning.
Het plan dat door de specialist wordt opgesteld staat ook wel bekend als een meerjarenonderhoudsplan.
De reden dat een meerjarenonderhoudsplan moet worden opgesteld door een
specialist, is als volgt: Een meerjarenonderhoudsplan moet niet alleen aan
bepaalde eisen voldoen, maar het moet ook een duidelijk beeld geven van de uit
te voeren werkzaamheden (zo gedetailleerd mogelijk), de benodigde materialen en
een offerte m.b.t. de kosten. Al het bovenstaande zorgt (indirect) ook meteen
voor de opbouw en de inhoud van een meerjarenonderhoudsplan. Het plan bestaat namelijk
uit drie onderdelen: het bouwgedeelte, de cyclus en de kosten. In het bouwdeel
komt het bouwdeel van de woning dat onderhouden moet worden aan bod. In de
cyclus wordt er aangetoond hoelang bepaalde bouwdelen mee (zouden moeten) gaan
en wanneer deze dus gepland staan voor controle en/of herstel/ vervanging. Tot
slot staat er in het gedeelte kosten hoeveel de kosten van het herstel/
vervanging en de overige werkzaamheden m.b.t. de bouwdelen uiteindelijk
(zullen) zijn. Tot slot zult u hoogstwaarschijnlijk nog één vraag hebben,
namelijk: Wat
kost een MJOP
? Voor deze informatie kunt u terecht op de website van
Laan35.