Het verschil tussen outplacement en loopbaanbegeleiding.

Loopbaanbegeleiding is al een geruime tijd een begrip dat iedereen in
het bedrijfsleven kent. Echter wordt dit begrip vandaag de dag regelmatig ten
onrechte vergeleken of over één kam geschoren met een ander (in vergelijking
relatief nieuw) begrip, namelijk outplacement. De meeste mensen zullen zich
vrijwel direct afvragen wat het verschil tussen beide begrippen is en waarom
deze begrippen dus niet over één kam geschoren mogen worden.

Bij loopbaanbegeleiding
bezint een werknemer zich op zijn/ haar carrière en wilt met behulp van deze
vorm van begeleiding beter worden in zijn of haar functie en/ of in haar
specialisatie. Bij loopbaanbegeleiding wordt voornamelijk in gegaan op vragen
zoals: Wie jij zelf bent, wat je wilt (bereiken), wat de reden daarvoor is en
wat eventueel de andere mogelijkheden zijn. 
Loopbaanbegeleiding is voor iedereen, echter maken mensen die in het
tweede kwartaal van hun loopbaan/ carriere zitten (mensen tussen de 30 en 45
jaar oud) hier gebruik van.

Outplacement
is ook een vorm van begeleiding, echter heeft outplacement ten opzichte van
loopbaanbegeleiding één aspect dat een cruciaal verschil maakt tussen beide
vormen. Dit cruciale verschil is de focus. Bij loopbaanbegeleiding ligt dit met
name op zelfontwikkeling en het sterker/ beter terugkeren op de huidige
werkplek, terwijl bij outplacement de focus ligt op het (zo snel mogelijk) vinden
van een nieuwe baan in de branche waar de werknemer werkzaam is of soms zelfs
in een compleet andere branche. In een outplacementtraject staan vier
onderdelen centraal, namelijk: verwerking, zelfonderzoek, sollicitatietraining
en banenjacht. Tijdens de verwerking leert de werknemer om te gaan met de
eventuele woede, vertwijfeling en/of verdriet over het verliezen van zijn of
haar baan en/ of het onrecht dat de werknemer in zijn of haar ogen is
aangedaan. Tijdens het zelfonderzoek (vergelijkbaar met loopbaanbegeleiding)
gaat de werknemer zichzelf onder de loep nemen en kijken naar wat hij of zij
echt wilt, wie hij of zij precies is, wat de kwaliteiten zijn van de werknemer
en wat zijn of haar zwakke punten zijn. Tijdens de sollicitatietraining leert
de werknemer kritisch te kijken naar zijn/ haar curriculum vitae en deze aan te
passen aan de wensen van potentiële werkgevers. Ook leert de werknemer tijdens
deze fase onderscheidende motivatie- en sollicitatiebrieven te schrijven.
Tijdens de banenjacht vindt er regelmatig een begeleidingsgesprek plaats tussen
de coach en de werknemer over de voortgang van de banenjacht.